Beroepsaansprakelijkheid of bedrijfsaansprakelijkheid. Wat is het verschil?

Fouten worden overal gemaakt. Als anderen schade hebben als gevolg van jouw fouten, dan moet je die schade vergoeden. Voor bedrijven kan dat een fors risico betekenen. De meeste ondernemers hebben dus een aansprakelijkheidsverzekering. Maar je hebt verschillende soorten: beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. Wat heb je nodig?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) is de zakelijke variant van de gewone particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) met een aantal aanvullingen. Wat dekt deze verzekering?

  • Algemene aansprakelijkheid: als jij of een werknemer bij een ander schade veroorzaakt
  • Productaansprakelijkheid: schade die veroorzaakt wordt door een product dat je levert
  • Werkgeversaansprakelijkheid: letselschade of materiĆ«le schade van een werknemer tijdens het werk of in werkgerelateerde situaties


Aanvullingen op de AVB

Op de aansprakelijkheidsverzekering zijn overigens ook extra dekkingen toe te voegen. Denk dan bijvoorbeeld aan de WEGAM, ook wel WEGAS genoemd. Schade door motorvoertuigen wordt nooit door een gewone aansprakelijkheidsverzekering vergoed. Noch door de AVB, noch door de AVP. Als een werknemer in het verkeer zelf schade veroorzaakt tijdens een rit voor het bedrijf, dan ben je als werkgever aansprakelijk. De WEGAM vergoedt deze schade wel.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die jij of je personeel veroorzaakt met het uitoefenen van het beroep. Als je werkt in de intellectuele dienstverlening, dan geef je mensen of bedrijven adviezen op basis van jouw expertise. Nalatigheid of een vergissing kan dan grote gevolgen hebben voor de onderneming die vaart op jouw deskundigheid.

Als de klant schade ondervindt van jouw fouten, dan kun je aansprakelijk worden gesteld. Die kosten worden niet verzekerd door de AVB, maar door de BAV: beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Beroepsaansprakelijkheid geldt alleen voor beroepen met een adviserend beroep. Denk aan adviseurs, accountants, architecten en fiscalisten.

Wat zijn beroepsfouten?

  • Een belastingadviseur is te laat met het indienen van een aangifte waardoor zijn klant een boete krijgt.
  • Een architect berekent de dakconstructie verkeerd waardoor de opdrachtgever het pand niet kan gebruiken
  • Een ICT-adviseur interpreteert de opdracht niet goed, waardoor de nieuwe software niet goed werkt


Wil je weten welke risico's jij met je bedrijf loopt? Onze verzekeringsadviseur kan ze precies voor je in kaart brengen. Als je die analyse hebt gemaakt, kun je zelf bepalen welke van die risico's je wilt afdekken met een verzekering en welke risico's je bereid bent om zelf te dragen. De keuze is aan jou.

Meer weten of persoonlijk advies?

Vink hieronder aan over welke onderwerpen je meer informatie wilt ontvangen.
Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Witte-Boussen Assurantien B.V. maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie