Kleine bedrijven nauwelijks op de hoogte van veiligheidsrisico's

Ondernemers in het kleinbedrijf zijn slecht op de hoogte van de veiligheidsrisico's die hun personeel lopen. Dat blijkt uit de Staat van de Arbeidsveiligheid 2018, een groot rapport van de Inspectie SZW. De conclusies zijn alarmerend. Het aantal bedrijfsongevallen bij kleine bedrijven is verhoudingsgewijs veel groter dan bij grote en middelgrote bedrijven.

De toezichthouder constateerde dat kleine bedrijven vaak geen of een onvolledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Zo'n RI&E is wel verplicht. De inspectie telde ook bijna 60.000 werknemers die werken in situaties waarin ze blootgesteld kunnen worden aan kankerverwekkende stoffen, zonder dat het bedrijf de risico's adequaat beheerst.

Bovendien heeft 80 procent van de risicobedrijven geen beoordeling uitgevoerd voor blootstelling van werknemers en de grenswaarde van gevaarlijke stoffen. Ook die beoordeling is wel verplicht.

50 tot 70 doden per jaar
Volgens SZW-inspecteur Marc Kuipers schiet de arbeidsveiligheid in Nederland nog steeds tekort. "Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden schade en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd." De Inspectie SZW stelde in 2017 ruim 2500 keer een onderzoek in naar een ongeval op het werk. Dat zijn 12 procent meer onderzoeken dan in 2016.

Jaarlijks overlijden er 50 tot 70 mensen door een ongeval op het werk. De meeste slachtoffers vallen in de leeftijdsgroep boven de 55 jaar. Oudere werknemers zijn ook het vaakst slachtoffer van ongevallen zonder dodelijke afloop.

Uitzendkrachten risicogroep
Maakt jouw bedrijf veel gebruik van flexwerkers en uitzendkrachten? Dan is het zaak om ook hen extra goed op de veiligheidsprotocollen te wijzen. Van alle geregistreerde slachtoffers van bedrijfsongevallen is inmiddels één op de vijf een uitzendkracht.

Ongevallen op het werk verzekeren
Het risico dat een werknemer gewond raakt op het werk, verzeker je met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Beroepsziektes zoals RSI zijn ook meeverzekerd in een AVB. In een aansprakelijkheidsverzekering worden alle medewerkers van een bedrijf verzekerd, dus ook stagiaires en uitzendkrachten.

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om zorg te dragen voor de veiligheid van je werknemers. Dat gaat verder dan enkel het faciliteren van een veilige werkomgeving. Goed werkgeverschap houdt ook in dat je een 'behoorlijke verzekering' sluit voor je werknemers. Zelfs op plaatsen waar je als werkgever geen invloed hebt op de omstandigheden, kun je aansprakelijk worden gesteld.

AVB combineren met verkeersschadeverzekering
Een gedegen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering behoedt je voor de financiële gevolgen van hoge letselschadeclaims. In een AVB zit echter niet het verkeersrisico inbegrepen. Als een werknemer onderweg naar een klant een ongeval krijgt in het verkeer, kun je de gevolgen verzekeren met een verkeersschadeverzekering.

Heeft jouw bedrijf de RI&E op orde? Zorg dat je verzekeringen dat ook zijn. Vul voor meer informatie of voor vragen onderstaand formulier in. We helpen je graag.

Meer weten of persoonlijk advies?

Vink hieronder aan over welke onderwerpen je meer informatie wilt ontvangen.
Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Witte-Boussen Assurantien B.V. maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie