Bedrijfsongevallenverzekering geen overbodige luxe

Het aantal arbeidsongevallen stijgt. In het afgelopen jaar werden 93.000 arbeidsongevallen gerapporteerd, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In 2015 waren dat er nog 73.000. De stijging is deels verklaarbaar, er zijn simpelweg meer mensen aan het werk. Toch worden er in verhouding ook meer brokken gemaakt op en rond de werkvloer.

Niet alle ongevallen zijn even ernstig. In de helft van de gevallen was de werknemer een dag later alweer aan het werk. Op jaarbasis zijn 20.000 van de arbeidsongevallen wel ingrijpender, met noodzakelijke spoedeisende zorg. Drie kwart van deze voorvallen is te wijten aan botbreuken, verstuiking, verrekking of een wond.

Industrie, zorg en handel bovenaan
De meeste bedrijfsongevallen vinden plaats in de sectoren industrie, zorg en handel. Deze sectoren zijn goed voor de helft van de totale werkgelegenheid in Nederland. Als we kijken naar het aantal ongevallen in verhouding tot het aantal werknemers, is industrie de ‘winnaar’. Uit die sector had 4,6 procent van alle werknemers een arbeidsongeval. De energie- en communicatiesector zijn met 0,7 procent het veiligst.   

Vooruitgang in de bouw
In de bouw is een afname te zien van het aantal geregistreerde arbeidsongevallen. De daling betreft zowel het aantal zonder verzuim als met meer dan vier dagen verzuim. Een indicatie dat er veiliger gewerkt wordt bij onder meer de bouw van nieuwe woningen. Kanttekening zijn de cijfers van de Inspectie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Die maken duidelijk dat het aantal ongevallen met een dodelijke afloop in de bouw wel is gestegen.

Aansprakelijkheid werkgever
In ieder bedrijf kan er iets fout gaan, zelfs als alle veiligheidsvoorschriften keurig nageleefd worden. Wel zijn de gevolgen van een ongeval op een bouwplaats doorgaans groter dan op kantoor. Los van de omstandigheden kun jij als werkgever aansprakelijk gesteld worden als jouw werknemers tijdens werktijd een ongeval krijgen.

Afdekken risico met bedrijfsongevallenverzekering
Zowel op emotioneel als financieel vlak kan een bedrijfsongeval veel teweeg brengen. Een  bedrijfsongevallenverzekering dekt de financiële risico’s. Onder de standaard dekking vallen minder ingrijpende ongevallen, waarbij de medewerker vaak in staat is om de draad snel weer op te pakken.

Uitbreidingen standaard dekking
Deze standaard dekking kan uitgebreid worden met vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Mocht een medewerker onder werktijd door een ongeval invalide of arbeidsongeschikt raken, keert de verzekering een eenmalig bedrag uit. De hoogte ervan hangt af van de mate van ongeschiktheid of invaliditeit. Een andere aanvulling op de bedrijfsongevallenverzekering is de overlijdensdekking. Daarbij keert de verzekeraar het verzekerde bedrag uit na overlijden.

De kosten voor een bedrijfsongevallenverzekering zijn afhankelijk van onder andere het type bedrijf, het aantal medewerkers en de gewenste dekking.

Eigen verantwoordelijkheid
Zowel werknemer als werkgever hebben een eigen verantwoordelijkheid. Is er na een iets te gezellige borrel op het werk sprake van een ongeval, dan kan alcoholgebruik een reden voor de verzekeraar zijn om niet uit te keren. Hetzelfde geldt als een medewerker alle snelheidsregels negeert op weg naar het werk.

Heb jij al in kaart gebracht welke risico’s jouw bedrijf loopt als een medewerker iets overkomt? Bij Witte-Boussen Assurantien B.V. denken we graag met je mee over het beperken van de financiële gevolgen. Na het invullen van het onderstaande formulier nemen we snel contact met je op.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Witte-Boussen Assurantien B.V. maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie