Wat dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Bestuurders van een onderneming, stichting of vereniging handelen als een rechtspersoon. Hierbij horen rechten en plichten. Een plicht is het naar behoren besturen van de organisatie. Verkeerde besluiten kunnen leiden tot forse financiële risico’s. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voorkom je dat jouw privévermogen in beeld komt. Wat is daarbij gedekt?

De verzekering sluit je af om vermogensschade tegen te gaan. Het gaat dus om een financieel nadeel. Schade aan personen of spullen valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Onder financiële schade vallen ook juridische kosten die gemaakt worden bij het in verweer gaan tegen onterechte claims aan het adres van de bestuurder.

Wat valt onder de dekking?
Normaal gesproken biedt een rechtspersoon als en BV of NV een beschermingswal voor haar bestuurders. Het privévermogen en het vermogen rechtspersoon is in principe gescheiden. Er zijn wel situaties waarin de bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk zijn. Bijvoorbeeld bij een faillissement waar de bestuurders van onbehoorlijk bestuur beticht worden. De schuldeisers kunnen in dat geval bestuurders privé aansprakelijk stellen in plaats van de failliete rechtspersoon.  

Werelddekking
De verzekering biedt dus een aanvullende bescherming op die van de rechtspersoon. Doorgaans geldt een werelddekking, zodat ook aanspraak uit het buitenland onder de dekking valt. Zaken die voortkomen uit het recht van de VS, Canada en Australië zijn een gebruikelijke uitsluiting op de werelddekking.  

Uitsluitingen op de dekking
Niet voor iedere schade ben je met de verzekering automatisch verzekerd. Een standaard uitsluiting is dat er op het moment van afsluiten geen lopende zaken mogen spelen. Verzekeraars kunnen verder onder andere het volgende uitsluiten:

  • Het opzettelijk veroorzaken van de schade
  • Milieuverontreiniging
  • Boetes en dwangsommen
  • Schade die komt omdat je jezelf als bestuurder onrechtmatig hebt voorgetrokken


De kosten
De premie van de verzekering verschilt per situatie. Van invloed is het aantal verzekerden en het verzekerd bedrag. Ook van belang is de markt waarin de organisatie actief is, evenals de complexiteit van de rechtspersoon.

Om toch een indicatie te geven kan je rekenen op circa € 100 per jaar per € 100.000 aan verzekerd bedrag. Uiteraard gaat het hierbij om een indicatie. We voorzien je graag van advies over een passende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering in jouw situatie.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering sluit je niet alleen als bestuurder van een bedrijf.  Ook voor stichtingen of een Vereniging van Eigenaren is het afdekken van bestuurdersrisico’s relevant. Voor meer informatie over deze of andere zakelijke verzekeringen helpen we je bij Witte-Boussen Assurantien B.V. graag verder. Vul hiervoor het onderstaande formulier in.  

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Witte-Boussen Assurantien B.V. maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie